Установчі, дозвільні та звітні документи ПАТ “Електротермометрія”

 1. Оголошення та новини

  Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 23 червня 2021 року

   


 2. Установчі та дозвільні документи:

  а) Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
  б) Статут ПАТ “Електротермометрія”
  в) Свідоцтво про державну реєстрацію
  г) Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ
  д) Виписка з ЄДРЮОтаФОП

 3. Внутрішні положення товариства:

  а) положення про загальні збори
  б) положення про наглядову раду
  в) положення про ревізійну комісію
  г) положення про виконавчий орган (директора)

 4. Інформація про діяльність товариства у 2020 році

  а) Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів на 23.06.2021

 5. Інформація про діяльність товариства у 2016 році

  а) Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів на 20.04.2017
  б) Особлива інформація - відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  в) Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
  г) Особлива інформація - про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

 6. Інформація про діяльність товариства у 2015 році

  а) Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів на 19.04.2016
  б) Консолідований баланс
  в) Консолідований звіт про фінансові результати
  г) Консолідований звіт про рух грошових коштів
  д) Консолідований звіт про власний капітал
  е) Примітки до річної фінансової звітності
  є) Акт ревізійної комісії за 2015 рік
  ж) Протокол реєстраційної комісії від 19.04.2016
  з) Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
  і) Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 7. Інформація про діяльність товариства у 2014 році

  а) Особлива інформація - відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  б) Особлива інформація - відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  в) Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів на 23.04.2015
  г) Консолідований баланс
  д) Консолідований звіт про фінансові результати
  е) Консолідований звіт про рух грошових коштів
  є) Консолідований звіт про власний капітал
  ж) Примітки до річної фінансової звітності
  з) Аудиторський висновок за 2014 рік
  і) Акт ревізійної комісії за 2014 рік
  к) Протокол загальних зборів від 23.04.2015

 8. Інформація про діяльність товариства у 2013 році

  а) Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів на 15.04.2014
  б) Баланс
  в) Звіт про фінансові результати
  г) Звіт про рух грошових коштів
  д) Звіт про власний капітал
  е) Примітки до річної фінансової звітності
  є) Акт ревізійної комісії за 2013 рік
  ж) Протокол загальних зборів від 15.04.2014

 9. Інформація про діяльність товариства у 2012 році

  а) Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів на 17.04.2013
  б) Особлива інформація - відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  в) Баланс
  г) Звіт про фінансові результати
  д) Звіт про рух грошових коштів
  е) Звіт про власний капітал
  є) Примітки до річної фінансової звітності
  ж) Акт ревізійної комісії за 2012 рік
  з) Аудиторський висновок за 2012 рік
  і) Протокол загальних зборів від 17.04.2013

 10. Інформація про діяльність товариства у 2011 році

  а) Річна фінансова звітність за 2011 рік
  б) Аудиторський висновок за 2011 рік
  в) Висновок ревізійної комісії за 2011 рік
  г) Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів на 09.04.2012
  д) Протокол загальних зборів від 09.04.2012

 11. Інформація про діяльність товариства у 2010 році

  а) Баланс
  б) Звіт про фінансові результати
  в) Звіт про рух грошових коштів
  г) Звіт про власний капітал
  д) Примітки до річної фінансової звітності
  е) Аудиторський висновок за 2010 рік
  є) Звіт ревізійної комісії за 2010 рік
  ж) Протокол загальних зборів від 14.04.2011
  з) Особлива інформація - відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   Интернет реклама